Visi bloga ieraksti

Iedvesmots, zinošāks un prasmīgāks 2011. Par izaicinājumiem profesionālo pasākumu rīkošanā.

Autors: Uldis Pavuls 21/03/2010, 20:42

<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"></span></p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><p class="MsoNormal"></p><p style="font-size: 11px; "><font size="4"><span style="font-size: 16px; line-height: 18px;"></span></font></p></span><font size="4"><p class="MsoNormal" style="font-size: 13px; "></p><p class="MsoNormal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Mēs visi vēlamies
mācīties, un katrs meklējam piemērotāko veidu, kā attīstīt savu profesionalitāti
papildus akadēmiskai izglītībai un ikdienas darbam. Daudziem patīk lielās
konferences, lekcijas un diskusijas, citiem ne-konferences (</span><span lang="LV" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; "><a href="http://www.govcamp.lv/">govcamplv</a></span><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">; </span><span lang="LV" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; "><a href="http://www.bibcamp.lv/">bibcamp</a></span><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">)
vai nelieli neformāli pieredzes apmaiņas pasākumi šaurā dalībnieku lokā. Ar
domubiedriem no dažādām nozarēm vairākkārt esam diskutējuši par efektīviem
profesionālo pasākumu formātiem, taču uzrakstīt savas pārdomas mani pamudināja daži
komentāri pēc <em><a href="http://inspired.lv/digital2010/">Inspired</a></em><a> organizētā Digital
2010</a>. Komentāri bija saistīti ar to, ko jaunu esam uzzinājuši, un cik lielā
mērā esam iedvesmojušies. Digital 2010 man personīgi patika un to uzskatu par ļoti labu iniciatīvu. Priecāšos, ja šīs pārdomas varētu nedaudz palīdzēt
2011. gada dažādu jomu profesionālo pasākumu plānošanā.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006600">Daži izaicinājumi, ko jāuzņemas profesionālo pasākumu organizētājiem<o:p></o:p></span></strong></p>

<p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red">Kāds ir pasākuma vispārīgais mērķis<o:p></o:p></span></strong></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Vienkāršs jautājums,
bet organizētāji var salikt ļoti atšķirīgus akcentus - iedvesmošana, teorētiska
izglītošana, pētījumu rezultātu, labās prakses vai uzskatāma piemēra izklāsts,
praktiskas vadlīnijas problēmas risināšanai, nozares progresa analīze,
pieredzes apmaiņa, ideju apkopošana. <span style="color:#1F497D;mso-themecolor:
text2">Reti, kad izdodas to visu apvienot vienā pasākumā, tāpēc ir jāizdara
izvēle.</span> Ja par mērķi vispār tiek pietiekoši diskutēts, šim lēmumam
reizēm nepietiek drosmes.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red">Tēmas plašums (/fokuss)</span></strong><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;
font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Viens no
būtiskākajiem jautājumiem profesionālo pasākumu organizēšanā ir tēmas fokuss. Visbiežāk
ir sastopamas divas taktikas – ļoti plaša tēma, lai runātājus neierobežotu un
dotu iespējas izpausties (piem., personāla vadības forums <em><a href="http://www.lpva.lv/index.php/lv/pv_forums/">Rāpot vai lidot</a></em><em style="mso-bidi-font-style:
normal">, </em>kas veltīts attīstībai un izaugsmei), vai salīdzinoši
fokusēta tēma (piem. </span><span lang="LV" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; "><a href="http://ansisegle.lv/publiska-diskusija-par-tele2-meteoritu-video-tizeris/">Publiskā diskusija par Tele2 Meteorītu</a></span><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">). Lai kāda būtu
tēma, ir svarīgi, lai tā tiktu ievērota visās runās un klausītāji to varētu
pamanīt. <span style="color:#1F497D;mso-themecolor:text2">Pēc būtības, tēma
nosaka, cik plašu vai šauru problēmu loku konkrētais pasākums palīdzēs risināt.</span><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red">Draudzēsimies vai izolēsimies un kāda pieredze
vēlama, lai piedalītos<o:p></o:p></span></strong></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Vēl viens
izaicinājums, kuru nevajadzētu ignorēt, ir nolemt, <span style="color:#1F497D;
mso-themecolor:text2">vai pasākums domāts vienas nozares speciālistiem
(elitārs), jeb tas būtu noderīgs arī citu nozaru speciālistiem (atvērts).</span>
Tipisks piemērs ir reklāmas, marketinga, sabiedrisko attiecību, vadības,
klientu apkalpošanas un personāla vadības jomas, kuras pēdējā laikā ar vien
vairāk integrējas. Pasākumi nepieciešami gan šauram speciālistu lokam, lai runātu
par īpašām profesionālajām niansēm, gan plašākam interesentu lokam, lai rūpētos
par funkciju sadarbību - t.s. starpdisciplinārie pasākumi. <span style="color:#1F497D;mso-themecolor:text2">Bet abos gadījumos ir jābūt
konsekventiem.<o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Ne vienmēr pasākumu organizatori
skaidri nokomunicē, kāda pieredze vēlama, lai piedalītos un gūtu lielāku
pievienoto vērtību. Profesionālās izaugsmes pasākumus var rīkot iesācējiem,
interesentiem un dalībniekiem ar zināmu pieredzi, vadošajiem jomas ekspertiem. Man
ir izjūta, ka pasākumu plānošanā par šo jautājumu vajadzētu diskutēt vairāk. <span style="color:#1F497D;mso-themecolor:text2">Pasākumos, kuros ir pārāk atšķirīga
pieredze, ir grūtāk nodrošināt augstu kopējo apmierinātību. Tad katrs
auditorijas segments visticamāk par sev piemērotu uzskatīs tikai nelielu daļu
no programmas un par pārējo teiks: „To jau es zināju, tur nebija nekā jauna
(/interesanta)...” </span><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red">Citi izaicinājumi<o:p></o:p></span></strong></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Personīgā motivācija
kaut ko organizēt, sadarbības partneru atrašana, finansējuma modeļa izvēle, u.t.t.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006600">Daži ieteikumi<o:p></o:p></span></strong></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">1. Pirms pasākuma
izsludināšanas <span style="color:red">veltīt vairāk laika diskusijām par
pasākuma mērķi, fokusu un kam tas ir domāts;</span><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">2. Programmā meklēt
līdzsvaru starp <em style="mso-bidi-font-style:normal">zināmajiem</em> un <em style="mso-bidi-font-style:normal">topošajiem</em> ekspertiem<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">3. Programmā meklēt
līdzsvaru starp <em style="mso-bidi-font-style:normal">mainstream</em> un <em style="mso-bidi-font-style:normal">underground</em> runātājiem, lai neieciklotos
un rosinātu plašāku domāšanu;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">4.<span style="color:red"> Veltīt vairāk uzmanības pasākuma mērķa, fokusa un programmas
komunicēšanai</span>, izskaidrojot, ko gaidīt, un ko negaidīt;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">5. Padomāt par
iespējām biežāk izmantot pieeju: 1) Kopīga lielā (plenārā) sesija iedvesmai un
uzstādījumam, 2) darbs apakšgrupās – meistarklases, darbnīcas, minilekcijas
auditorijām ar atšķirīgām interesēm un dažādu pieredzi, 3) kopīga noslēdzošā
plenārā sesija iedvesmai, apkopojumam un turpmākās rīcības ieskicēšanai;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">6. Mēģināt <span style="color:red">vairāk attīstīt un pilnveidot neformālos, <em style="mso-bidi-font-style:normal">ne-konferences,</em> un ideju talku pasākumus</span>,
kas lielākā mērā balstās uz iekšējo motivāciju;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">7. Efektīvāk kombinēt
lielos pasākumus ar plašajām tēmām un mazos fokusētos pasākumus;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">8.<span style="color:red"> Vairāk domāt par starpdisciplināriem pasākumiem</span>, kas
iedvesmo dažādu funkciju pārstāvjus, un aplūkot problēmas no dažādām interesēm.
Uzņēmumos ikdienas darbā ļoti reti ir situācijas, kad kaut kas attiecas tikai
uz vienu funkciju. Izolēta funkcionāla darbība citiem parasti rada tikai sarežģījumus...;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://uldispavuls.typepad.com/.a/6a0112791e261d28a401310fc61dfd970c-pi" style="display: inline;"><img alt="Profattpasakumi" class="asset asset-image at-xid-6a0112791e261d28a401310fc61dfd970c " src="http://uldispavuls.typepad.com/.a/6a0112791e261d28a401310fc61dfd970c-500wi" /></a> <br />&#0160;<br /></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">9.<span style="color:red"> Daudz vairāk domāt un runāt par ideju un risinājumu
ieviešanu</span> (/kā jārīkojas, lai tas strādātu);<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">10.<span style="color:red"> Vairāk runāt par to, kā citi var apgūt <em style="mso-bidi-font-style:
normal">visas tās smalkās lietas</em></span><em style="mso-bidi-font-style:normal">,
kuras mēs tik labi zinām</em>. Labs piemērs ir </span><span lang="LV" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; "><a href="http://www.lattelecom.lv/Lattelecom_grupa/par_Lattelecom_grupu/Lattelecom_atbalsta/">Lattelecom iniciatīva atbalstīt
SOS bērnu ciematus</a></span><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">, daloties ar savām zināšanām un pieredzi (piemēram, mācot
bērnu mammām, kā gudri lietot MS Excel);<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="LV" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">11.<span style="color:red"> Sarīkot radošo darbnīcu par inovatīvām metodēm profesionālo
pasākumu rīkošanai</span>. Kopā noteikti izdomātu kaut ko radošu, interesantu
un efektīvu. Es arī labprāt piedalītos.<o:p></o:p></span></p><p></p>

</font><p></p><p></p>

<p></p>

Visi bloga ieraksti