Visi bloga ieraksti

Pieaug pieprasījums pēc personāla vadības speciālistiem. Kādai lomai?

Autors: Uldis Pavuls 29/09/2010, 10:49

<p><a href="http://uldispavuls.typepad.com/.a/6a0112791e261d28a40133f4b1472c970b-pi" style="display: inline;"><img alt="Carnikavas piekraste" border="0" class="asset asset-image at-xid-6a0112791e261d28a40133f4b1472c970b image-full" src="http://uldispavuls.typepad.com/.a/6a0112791e261d28a40133f4b1472c970b-800wi" title="Carnikavas piekraste" /></a>&#0160;</p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: x-small;">Foto - Uldis Pāvuls. Carnikavas pludmale. &#0160; &#0160;&#0160;</span></p>
<p>&#0160;</p>
<p><span style="font-size: small;">Komentārs tika uzrakstīts speciāli <em>Lietišķai Dienai</em>. Publicēts <em>LD</em> 2010.gada 24.septembrī.</span></p>
<p>&#0160;</p>
<p>Pēc ilgāka pārtraukuma ir vakanču sludinājumi personāla vadītāju un speciālistu amatiem. Bet kāda loma ir jārealizē, kādas prioritātes tiek noteiktas, un cik lielā mērā uzņēmumu vadītāji personāla vadībā šobrīd saskata pievienoto vērtību biznesa attīstībai?</p>
<p>&#0160;</p>
<p><span style="color: #800000;">Realitāte daudzos uzņēmumos ir diezgan skarba.</span> Konceptuālie ilgtermiņa jautājumi ir darāmo darbu gaidīšanas sarakstā. „Šobrīd mums vajag sakārtot un uzturēt personāla lietvedību, atlaist tos, kas vēl atlaižami un pieņemt darbā jaunos darbiniekus, pārstrādāt vērtēšanas un darba samaksas sistēmu, organizēt klientu apkalpošanas mācības, Jaungada balli un sporta spēles. Jā, un vēl jāuztur labas attiecības ar arodbiedrību, kā arī „jāpieskata” iekšējā mājaslapa. Budžets? Minimāls. Vadītāju iesaistīšanās? Pēc iespējas mazāka.” Klasika, kas prasa pašaizliedzīgu, salīdzinoši smagu ikdienas darbu un draud potenciāli sabeigt veselību. Par to vadītāji ir gatavi maksāt. Par personālvadības pamatprocesu uzturēšanu, administratīvo ekspertīzi un operatīvu reaģēšanu uz vadītāju ikdienas pieprasījumiem. Tāds tagad laiks.</p>
<p>&#0160;</p>
<p><span style="color: #800000;">Bet ir arī cita, nedaudz atšķirīga personāla vadība.</span> Saistīta ar pārmaiņu un talantu vadību, citu valstu labo praksi, iedvesmojošām idejām, radošu pieeju. Tās pamatā ir skaidras vērtības un cieša saikne ar biznesa stratēģiju. Personāla speciālisti labi pārzina saimniecisko darbību, piedalās uzņēmuma stratēģijas izstrādāšanā, piedāvā risinājumus biznesa mērķu sasniegšanai, mācās paši, attīsta citus, un kopā ar vadītājiem iedvesmo jēgpilnai, uz vērtībām balstītai darbībai. Personāla vadītāji un speciālisti nebaidās izrādīt iniciatīvu, spēj paskatīties „ārpus kastes”, izdara darbu un ar kolēģiem nosvin mazās uzvaras. Vadītāji to novērtē, un par to stāsta konferencēs. (Skaisti.) Protams, šādai personāla vadības lomai gatavi ievērojami mazāk uzņēmumu. Un varbūt, ka tā arī jābūt. Šī loma, lai arī sociāli vēlama, nav ne labāka, ne sliktāka. Katram uzņēmumam citādas vajadzības. Tāpat kā katram personāla vadītājam vai speciālistam ir atšķirīgas profesionālās intereses.</p>
<p>&#0160;</p>
<p>Tomēr nav šaubu, ka personāla vadība kā joma, ar pasaulē uzkrāto pieredzi un instrumentiem, var sniegt būtisku ieguldījumu katra uzņēmuma attīstībā, neatkarīgi no vēlamās lomas un konkrētām prioritātēm. Ceru, ka tieši tāpēc tiek meklēti personāla vadītāji un speciālisti.</p>
<p>&#0160;</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Daži ieteikumi</span></strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Vadītājiem:</span></p>
<p>&gt; &#0160;Biežāk diskutēt par uzņēmuma vēlamo personāla vadības lomu</p>
<p>&gt; &#0160;Biežāk aiziet uz personāla daļu, aprunāties, atbalstīt un iedrošināt izmēģināt jaunas idejas</p>
<p>&gt; &#0160;Palīdzēt izdomāt, kā labāk mērīt un parādīt personāla vadības ietekmi uz biznesa rezultātiem</p>
<p>&#0160;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Personāla vadītājiem un speciālistiem:</span></p>
<p>&gt; &#0160;Padomāt, kas būtu vislabākais, ko jūs vēlētos izdarīt personāla vadības jomā</p>
<p>&gt; &#0160;Novadīt vadītājiem saprotamu prezentāciju par tendencēm personāla vadībā, un kādas iespējas jūsu uzņēmumā papildus varētu izmantot</p>
<p>&#0160;</p>
<p>Rekomendēju izlasīt arī par personāla vadības attīstības tendencēm</p>
<p>CIPD Research report: Next Generation HR - Time for change.</p>
<p><a href="http://www.cipd.co.uk/research/_next-gen-hr/_time_change_next_generation.htm">http://www.cipd.co.uk/research/_next-gen-hr/_time_change_next_generation.htm</a></p>
<p>&#0160;</p>
<p>&#0160;</p>

Visi bloga ieraksti