Visi bloga ieraksti

Twitter meklē idejas Google un 3M stilā

Autors: Uldis Pavuls 26/10/2010, 22:33

<p><a href="http://techcrunch.com/2010/10/22/twitter-hack-week/">TechCrunch</a> blogā ziņots, ka Twitter kolektīvs nolēmis veltīt vienu nedēļu no 22.oktobra līdz 29.oktobrim darbam inovatīvos projektos, un norāda uz šīs iniciatīvas līdzību Google pieejai jaunu ideju attīstīšanā, kā arī akcentē faktu, ka pats Twitter ir radīts līdzīgā procesā. Galvenā ideja – uzņēmumā darbinieki var zināmu laiku strādāt projektos, kas interesē personīgi un nav tiešā veidā saistīti ar viņu ikdienas darbu.</p>
<p><a href="http://engineering.twitter.com/2010/10/hack-week.html">Twitter engineering</a> raksta:&#0160;„Lai turpinātu virzīt inovācijas, organizēsim savu pirmo Hack Week [...], kad visi būvēsim jaunas lietas, kuras ir atšķirīgas no tā, ko darām ikdienā. [...] Spēles noteikumu nav daudz, mēs strādāsim mazās grupās un pēc nedēļas parādīsim uzņēmumam savus projektus. Tālāk nolemsim, kas ar tiem notiks. Dažus, iespējams, realizēsim nekavējoties, dažus pievienosim ilgtermiņa attīstības virzieniem, bet atlikušie kalpos kā radoša iedvesma.” Ir pat radīts speciāls konts <a href="http://twitter.com/hackweek">@hackweek</a> nedēļas progresa atspoguļošanai. Tas gan pagaidām vēl ir tukšs (26.10.2010).</p>
<p><a href="http://uldispavuls.typepad.com/.a/6a0112791e261d28a40134887c87a8970c-pi" style="display: inline;"><img alt="Twitter" border="0" class="asset asset-image at-xid-6a0112791e261d28a40134887c87a8970c image-full" src="http://uldispavuls.typepad.com/.a/6a0112791e261d28a40134887c87a8970c-800wi" title="Twitter" /></a> <br /><br /></p>
<p>&#0160;<span style="color: #800000;"><strong>Kas ir Google 20% laiks</strong></span></p>
<p>Tā ir <a href="http://www.youtube.com/watch?v=SxLXfRAcbP8">neformāla procedūra</a>, kas ļauj darbiniekiem parādīt, kādas idejas uzņēmuma darbības kontekstā viņus personīgi ļoti interesē, un nodrošina iespēju pie tām strādāt, veltot 20% no sava darba laika. (Tas nav maz.) Projekta pamatgrupai (2-3 cilvēki) var pievienoties citi (20%’ers), kas ar augstu iekšējo motivāciju ir gatavi palīdzēt projekta virzītājiem. Katram darbiniekam var būt vairāki projekti 20% laika ietvaros, kuros, izrādot iniciatīvu, viņš var piedalīties.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2007/10/21/jobs/21pre.html">The New York Times</a>, izklāstot Google 20% laika principu, norāda, ja tas ir jauns produkts, jāatrod daži līdzīgi domājoši kolēģi, un var sākt kodēt. Savukārt, ja ideja saistāma ar pārmaiņām visā organizācijā, jāizveido mazs grupējums (<em>grouplet</em>), kam netrūkst apņēmības un iedvesmas pārējos&#0160;pārliecināt jauno ideju pieņemt. Bez budžeta un lēmuma pieņemšanas tiesībām. Grupleti var darboties ļoti dažādās jomās: dokumentācijas uzlabošanā, testēšanā, klientu apmierinātības nodrošināšanā u.c. Galvenais ir pārliecināt kolēģus, ka ir konkrētas iespējas un risinājumi kaut ko uzlabot, un jūs vēlaties pie tā strādāt. Lai nebūtu iniciatīvu pārklāšanās grupletu organizatori tiekas reizi nedēļā, lai novērstu ideju pārklāšanos.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=b4Za_e4xMDs">Google darbinieki</a> uzsver, ka katram ir iespēja strādāt <em>20% projektā</em>, ka tie var būt visdažādākajās jomās (piem., čartera autobusa ar wifi pieslēgumu noorganizēšana, lai nebūtu katram jāsēž pie stūres sastrēgumā), projekti var ilgt vairākus mēnešus, un tiešie vadītāji iedrošina savus darbiniekus izrādīt iniciatīvu strādāt <em>20% projektos</em>. Esošo projektu komandas ir priecīgas pieņemt <em>20%’erus</em>, tipiski tā ir viena diena nedēļā, bet daži izvēlas šīs dienas deponēt un strādāt šajos projektos 2-3 dienas pēc kārtas.</p>
<p>&#0160;</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>3M 15% laiks sapņošanai</strong></span></p>
<p>Tāpat kā Google, <a href="http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/lv_LV/World/Wide/">3M</a> inženieri savām idejām un projektiem, kas nav saistīti ar tiešajiem darba pienākumiem,&#0160;var veltīt&#0160;15% laika (6 stundas nedēļā).&#0160;3M to sauc par <a href="http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/zh_CN/global/sustainability/our-people/employee-engagement/">15% kultūru</a>, kas uzņēmumā ir dziļi iesakņojusies un sekmējusi neskaitāmus veiksmes stāstus inovāciju radīšanā. Viens no interesantākajiem ir saistīts ar <a href="http://www.wired.com/techbiz/media/news/1998/01/9858">Post-It radīšanu</a>, kad kāds zinātnieks mēģināja izgudrot vieglas grāmatzīmes, kas nekrīt ārā no grāmatām. 3M nebaidās atļaut saviem darbiniekiem sapņot par jauniem produktiem un strādāt nestrukturēti.</p>
<p>&#0160;</p>
<p>Līdzīgs inovāciju sekmēšanas princips un dziļas tradīcijas darbinieku iesaistīšanā jaunu produktu izstrādāšanā ir arī citos uzņēmumos, piemēram, <a href="http://www.managementexchange.com/story/innovation-democracy-wl-gores-original-management-model">Gore-Tex</a> un <a href="http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/feature_stories/2009/09primetime.html">Hewlett-Packard</a>.</p>
<p>&#0160;</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Dažas idejas, kas nepieciešams, lai šo pieeju ieviestu uzņēmumā</strong></span></p>
<ol>
<li>Vadītājiem jābūt spēcīgai pārliecībai, ka radošums, iniciatīva, sadarbība un uzticēšanās ir vērtības, kas uzņēmumā noteikti ir jāuztur. Vadītājiem ir jāiedrošina uzņēmumā rīkoties atbilstoši šīm vērtībām, un pašiem ir jābūt labam piemēram.</li>
<li>Darba noslodzei ir jābūt tādai, lai varētu nodrošināt „brīvu” laiku strādāt pie projektiem, kas interesē darbiniekus personīgi (protams, saistībā ar uzņēmuma darbības nozari), un nav saistīti ar tiešajiem darba pienākumiem. Ja darbinieki slīgst ikdienas rutīnas darbos, par jaunām idejām domāt, visticamāk, negribēsies.</li>
<li>Jāakcentē vadītāja loma un sadarbība mazās starpfunkciju grupās (3-5 darbinieki). Daudziem uzņēmumiem LV varens pārbaudījums.</li>
<li><span style="color: #800000;">Projektiem <em>jāatver durvis</em>.&#0160;</span>Papildus jāeksperimentē ar darba pienākumu un projektu rotāciju.</li>
<li>Jāizveido rezultāta vērtēšanas un kontroles mehānisms, jo var pienākt brīdis, kad ideja vai projekts jānoliek malā un jāļauj strādāt pie nākamās idejas.</li>
<li>Jāizveido sistēma, kurā veiksmīgākie inovāciju projekti tiek apbalvoti.</li>
<li>Jāseko, lai radošumam un idejām atvēlētais laiks netiktu pārāk formalizēts, lai tas joprojām radītu prieku un degsmi strādāt.</li>
<li>...</li>
</ol>
<p>&#0160;</p>
<ol> </ol>
<p>&#0160;</p>

Visi bloga ieraksti