Visi bloga ieraksti

Par iekšējās komunikācijas būtību uzņēmumos

Autors: Uldis Pavuls 10/09/2009, 01:43

<p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><font color="#C00000" size="4"><span style="font-size: 16px; line-height: 19px;"><strong><a href="http://uldispavuls.typepad.com/.a/6a0112791e261d28a40120a5b7c93b970c-pi" style="display: inline;"><img alt="Starbuck_chillout" border="0" class="at-xid-6a0112791e261d28a40120a5b7c93b970c " src="http://uldispavuls.typepad.com/.a/6a0112791e261d28a40120a5b7c93b970c-800wi" title="Starbuck_chillout" /></a> <br /></strong></span></font></p><p class="MsoNormal"><span style="color: #c00000; "><span style="color: #c00000; font-size: 16px; "><strong><span style="color: #c00000; ">Iekšējā
komunikācija uzņēmumā nav tehnisks darbinieku informēšanas process</span></strong></span></span><span style="font-size: 14px; color: #c00000; ">,</span><span style="font-size: 16px; "><span style="color: #434343; font-size: 16px; "> kas aprakstāms
sarežģītās procedūrās. Tās centrālais elements ir cilvēki ar savām emocijām,
attieksmi un attiecībām.</span></span>&#0160;</p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16px; "><span style="color: #434343; font-size: 16px; ">Tāpēc</span></span> <span style="font-size: 17px; "><span style="color: #60bf00; font-size: 17px; "><span style="color: #60bf00; font-size: 17px; "><span style="font-size: 16px; color: #60bf00; "><strong><span style="color: #407f00; ">uz iekšējām komunikācijām jāskatās kā uz
iedvesmošanas, iesaistīšanas un savstarpējās uzticēšanās veidošanas procesu.</span></strong></span></span></span></span> <span style="font-size: 16px; "><span style="color: #434343; font-size: 16px; ">Ja
iekšējās komunikācijas nevieno, neiedvesmo, neiesaista, neveido sadarbību un
uzticēšanos, tad ar tām kaut kas nav kārtībā.</span></span> <span style="font-size: 16px; "><span style="color: #438059; font-size: 16px; "><span style="color: #800000; font-size: 16px; "><span style="font-size: 16px; "><span style="color: #c00000; font-size: 16px; "><span style="font-size: 15px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 16px; "><strong>Tikai ar informēšanu noteikti nepietie</strong></span></span></span></span></span><span style="color: #c00000; "><font size="4"><span style="font-size: 14px; line-height: 17px;"><span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 14px; "><strong>k.</strong></span></span></span></span></span></font></span></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal"><font color="#C00000" size="4"><span style="font-size: 14px; line-height: 17px;"><strong style="font-size: 13px; "></strong></span></font></p><font color="#C00000" size="4"><strong style="font-size: 13px; "><p class="MsoNormal"><span style="color: #111111; "><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 16px; ">Samaziniet
“informēšanu”</span>, <span style="color: #407f00; font-size: 16px; "><span style="font-size: 16px; "><strong>palieliniet laiku strādāšanai kopā, kas parāda rūpes par
kolēģiem</strong></span></span><span style="font-size: 14px; ">.</span></span></span><span style="color: #111111; "><span style="font-weight: normal;"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="color: #111111; "><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 16px; "><span style="color: #434343; font-size: 16px; ">Sarežģītos
apstākļos labai iekšējai komunikācijai nav nepieciešami lieli izdevumi.</span></span> <span style="font-size: 16px; "><strong><span style="color: #407f00; ">Kopīgi
pasākumi dažādās interešu grupās, kas orientēti uz neformālu komunikāciju un
garīgumu var panākt vairāk par jau<span style="font-size: 16px; ">nu </span></span></strong></span></span></span><em><span style="color: #111111; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 16px; "><span style="color: #407f00; font-size: 16px; ">intranetu</span></span></span></span></span></em><span style="color: #111111; "><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 14px; ">.</span></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="color: #111111; "><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 14px; "></span></span></span><span style="font-size: 16px; "><span style="color: #434343; font-size: 16px; ">Ir pienācis laiks
paskatīties uz iekšējo komunikāciju radoši un plašākā cilvēcisko attiecību
kontekstā. Vadītāji, tas ir jūsu uzdevums, nevi<span style="font-size: 16px; ">s </span></span></span></span></span><em><span style="color: #111111; "><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 16px; "><span style="color: #434343; font-size: 16px; ">HR</span></span></span></span></span></span></em><span style="color: #111111; "><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 14px; "> <span style="font-size: 16px; "><span style="color: #434343; font-size: 16px; ">vai </span></span></span></span></span></span></span><em><span style="color: #111111; "><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 16px; "><span style="color: #434343; font-size: 16px; ">PR.</span></span></span></span></span></span></span></span></em><span style="color: #111111; "><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 14px; "><o:p></o:p></span></span></span></p><p class="MsoNormal"><font color="#111111"><span style="font-weight: normal;"><em><span style="font-style: normal; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 16px; "><span style="color: #434343; font-size: 16px; ">Par iekšējām komunikācijām vispirms atbild valde vai kāds no valdes locekļiem, pēc tam vidējā līmeņa vadītāji.</span></span> </span><span style="color: #407f00; font-size: 16px; "><strong>Iekšējā komunikācija ir līderības neatņemama funkcija,</strong></span> <span style="font-size: 16px; "><span style="color: #434343; font-size: 16px; ">tāpēc par to ir jārunā vadības sanāksmēs un tai ir jāizvirza iedvesmojoši gada mērķi.</span></span></span></em></span></font></p><p class="MsoNormal"><font color="#111111"><span style="font-weight: normal;"><em><span style="font-style: normal; "><span style="font-size: 16px; "><strong><span style="color: #407f00; ">Personāla un sabiedrisko attiecību speciālisti ir iekšējo komunikāciju eksperti un vadītāju treneri, nevis “komunicētāji”.</span></strong></span></span><br /></em></span></font></p>

<p class="MsoNormal"><span style="color: #111111; "><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 16px; "><strong><span style="color: #c00000; ">Modernām
tehnoloģijām un sociāliem medijiem uzņēmumu iekšējā komunikācijā ir tikai
sekundāra loma.</span></strong></span> <span style="font-size: 16px; "><span style="color: #434343; font-size: 16px; ">To izmantošana nevar būt pašmērķis. Vienlaikus,</span></span> <span style="font-size: 16px; "><strong><span style="color: #407f00; ">no tendencēm,
kuras vērojamas modernajās tehnoloģijās un sociālajos medijos, uzņēmumi var
mācīties jaunus komunikāciju principus un paņēmienus,</span></strong></span> <span style="font-size: 16px; "><span style="color: #434343; font-size: 16px; ">kā arī gūt iedvesmojošas
idejas iekšējo komunikāciju pilnveidošanai.</span></span></span></span><span style="color: #111111; "><span style="font-weight: normal;"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="color: #111111; font-weight: normal; "><span style="font-size: 16px; "><span style="color: #434343; font-size: 16px; ">Iekšējo
komunikāciju efektivitāte ir jāmēra ne tikai ar informācijas apmaiņas
apmierinātības pētījumiem. Daudz būtiskāk ir mērīt, kādu saturu vadītāji nodod
darbiniekiem, kā viņi to dara, un kāda ir darbinieku izpratne par uzņēmumam
kritiskiem jautājumiem. Taču</span></span> <span style="color: #111111; font-size: 16px; "><strong><span style="color: #c00000; ">visbūtiskākais mērījums ir, cik labi vadītāji izprot to,
ko domā un jūt darbinieki!</span></strong></span></span></p><p class="MsoNormal"><font size="4"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #407f00; ">Tas nav grūti, to var iemācīties.</span></span></font></p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p></strong></font><p></p>

Visi bloga ieraksti