Visi bloga ieraksti

Mērķtiecības kritēriji

Autors: Uldis Pavuls 10/01/2010, 14:30

<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#404040;
mso-themecolor:text1;mso-themetint:191">Turpinot tēmu par mērķtiecību, piedāvāju
vienkāršus(/saprotamus) kritērijus nelielam mērķtiecības pašvērtējumam, ja kādam
būtu vēlme kādā brīdī par to padomāt. Pirmais kritēriju kopums aizgūts no
filozofijas, otrais no personāla vadības. Abus ik pa laikam man patīk pārlasīt,
jo</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> <span style="color:#006600">tie rosina kaut ko darīt, lai būtu perfekta diena</span>.</span></p>

<p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#365F91;mso-themecolor:accent1;
mso-themeshade:191">Vai atkal aktuālas 19.gadsimta <em style="mso-bidi-font-style:
normal">Dzīves filozofijas</em> vērtības?</span></strong></p><p class="MsoNormal"><span color="#365F91" style="font-family: Arial, sans-serif;"><strong><a href="http://uldispavuls.typepad.com/.a/6a0112791e261d28a4012876c06589970c-pi" style="display: inline;"><img alt="Mērķtiecība1x" border="0" class="asset asset-image at-xid-6a0112791e261d28a4012876c06589970c image-full " src="http://uldispavuls.typepad.com/.a/6a0112791e261d28a4012876c06589970c-800wi" title="Mērķtiecība1x" /></a> <br /></strong></span></p><strong><p style="text-align: left;"><span style="color: #404040; font-weight: normal; font-style: italic; ">Zina, ko vēlas (<span style="color: #ff0000; ">„Labāk gribēt neko nekā negribēt neko”</span>)</span></p></strong><p></p>

<p class="MsoNormal"><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#404040;mso-themecolor:text1;
mso-themetint:191">Spēj būt pats, jūtas brīvs</span></em></p><p class="MsoNormal"><span color="#404040" style="font-family: Arial, sans-serif;"><em><a href="http://uldispavuls.typepad.com/.a/6a0112791e261d28a4012876c06616970c-pi" style="display: inline;"><img alt="Mērķtiecība2x" border="0" class="asset asset-image at-xid-6a0112791e261d28a4012876c06616970c image-full " src="http://uldispavuls.typepad.com/.a/6a0112791e261d28a4012876c06616970c-800wi" title="Mērķtiecība2x" /></a><br /></em></span></p>

<p class="MsoNormal"><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#404040;mso-themecolor:text1;
mso-themetint:191">Uzņemas risku, ir gatavs jaunam sākumam, spēj radīt jaunas
vērtības, spēj radīt jaunu sevi<o:p></o:p></span></em></p>

<p class="MsoNormal"><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#404040;mso-themecolor:text1;
mso-themetint:191">Dzīvo pilnasinīgu dzīvi, ir pastāvīgā kustībā<o:p></o:p></span></em></p>

<p class="MsoNormal"><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#404040;mso-themecolor:text1;
mso-themetint:191">Nepieņem vājumu, atkarību un reaktīvu rīcību<o:p></o:p></span></em></p>

<p class="MsoNormal"><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#404040;mso-themecolor:text1;
mso-themetint:191">Iestājas pret principiālu kaut kā noliegšanu, jo uztver to
kā vājuma un skaudības pazīmi<o:p></o:p></span></em></p>

<p class="MsoNormal"><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#404040;mso-themecolor:text1;
mso-themetint:191">Dzīvo ar degsmi, spēj radīt prieku un vairot jautrību<o:p></o:p></span></em></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p><span style="color: #006600; ">Avots:
Rietumeiropas morāles filozofija. Sak. S.Lasmane. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds,
2006. 236.-243.lpp.</span></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span color="#006600" style="font-family: Arial, sans-serif;"><br /></span></p>

<p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#365F91;mso-themecolor:accent1;
mso-themeshade:191">Personāla vadības skatījums uz mērķtiecību (/orientāciju uz
sasniegumiem)<o:p></o:p></span></strong></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p><span style="color: #404040; -webkit-text-decorations-in-effect: underline; "><em>Vispārējs apraksts</em></span></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#404040;
mso-themecolor:text1;mso-themetint:191">Izvirza izaicinošus mērķus.</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> <span style="color:red">Gūst
gandarījumu no augstu standartu ievērošanas un savu personīgo rezultātu
[sasniegumu] pastāvīgas uzlabošanas.</span> <span style="color:#404040;
mso-themecolor:text1;mso-themetint:191">Izmanto savas zināšanas un prasmes, ir
neatlaidīgs, spēj strādāt un sasniegt mērķus paaugstināta stresa apstākļos. Mainoties
prioritātēm, rīkojas pārdomāti un saglabā fokusu plašākā kontekstā.</span></span></p>

<p class="MsoNormal"><span color="#404040" style="font-family: Arial, sans-serif;"><em>Vērtēšanas līmeņi</em></span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#404040;
mso-themecolor:text1;mso-themetint:191">I līmenis... (nav interesanti)<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#404040;
mso-themecolor:text1;mso-themetint:191">II līmenis... (nav interesanti)<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#404040;
mso-themecolor:text1;mso-themetint:191">III līmenis ... (nav interesanti)</span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#404040;
mso-themecolor:text1;mso-themetint:191">IV līmenis. Uztur augstus standartus<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red">Motivēts
izvirzīt</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> <span style="color:red">sasniedzamus mērķus ar augstu izaicinājuma pakāpi</span>. <span style="color:#404040;mso-themecolor:text1;mso-themetint:191">Nosaka un ievēro
augstus standartus. Meklē papildus iespējas un pienākumus. Jaunās situācijās
pauž optimistisku „es to varu” attieksmi pret veicamajiem uzdevumiem. Šķēršļus
ceļā uz mērķi pārvar ar neatlaidību.</span></span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#404040;
mso-themecolor:text1;mso-themetint:191">V līmenis. Sasniedz izaicinošus mērķus<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red">Uzskata
sevi par vadošo <em style="mso-bidi-font-style:normal">dzinējspēku</em>
izaicinošu un nozīmīgu mērķu sasniegšanā</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.
<span style="color:#404040;mso-themecolor:text1;mso-themetint:191">Nav tieši atkarīgs
no citu atbalsta un piekrišanas. Lai sasniegtu kvalitatīvus rezultātus, uzņemas
saprātīgu un labi novērtētu risku. Ar pārliecību atbild uz jautājumiem un risina
sarežģītas situācijas.</span></span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="color: #006600; "><span style="color: #407f00; ">Avots: </span></span><span style="color: #006600; "><a href="http://www.managementfocus.org.nz/achievement-orientation/"><span style="color: #407f00; ">www.managementfocus.org.nz/achievement-orientation/</span></a></span></p><p class="MsoNormal"><span color="#006600" style="font-family: Arial, sans-serif;"><a href="http://uldispavuls.typepad.com/.a/6a0112791e261d28a40120a7be1535970b-pi" style="display: inline;"><img alt="Mērķtiecība3x" border="0" class="asset asset-image at-xid-6a0112791e261d28a40120a7be1535970b image-full " src="http://uldispavuls.typepad.com/.a/6a0112791e261d28a40120a7be1535970b-800wi" title="Mērķtiecība3x" /></a> <br />&#0160;<br /></span></p><p class="MsoNormal"><span color="#006600" style="font-family: Arial, sans-serif;"><br /></span></p><p class="MsoNormal"><font color="#006600"><span style="color: #0060bf; ">(Autora fotogrāfijas)</span></font></p>

Visi bloga ieraksti