Uldis Pāvuls

Organizāciju psihologs, personāla vadības konsultants un treneris. Maģistra grāds iegūts Stokholmas Universitātē. Specializējas stratēģiskās plānošanas darbnīcu moderēšanā, mācību procesa un programmu dizainēšanā, vada mācības par personīgās efektivitātes instrumentiem, vadītāju spēles laukumu un līderību, darbu komandā, problēmu risināšanu, pārmaiņu vadību un prezentēšanu. Latvijas Universitātes lektors.